Polad boru

  • Paslanmayan boru

    Paslanmayan boru

    Paslanmayan polad boru bir növ içi boş uzun dəyirmi/kvadrat poladdır, paslanmayan polad boru tikişsiz polad boruya və qaynaqlı polad boruya bölünür. Əsasən neft, kimya sənayesi, tibbi müalicə, qida, yüngül sənaye, mexaniki alətdə istifadə olunur.
  • Karbon Polad Boru

    Karbon Polad Boru

    Mexanik təmizləmə sahəsində, neft-kimya sənayesində, nəqliyyat və tikinti sahəsində geniş istifadə olunur.